konferences

Starptautiskā zinātniskā konference “Inovācijas un kreativitāte” saved kopā akadēmisko pasauli, pētniekus, praktiķus un zinātniekus, lai dalītos ar informāciju un pētījumu rezultātiem, un apmainītos ar pieredzi gan specifiskos vienas jomas, gan starpdisciplināros pētījumos par matemātiku, mākslu, vidi un tehnoloģijām. Konference sniedz iespēju iepazīties un veidot sadarbības tīklus, dalīties ar idejām, diskutēt un parādīt pētījumu gaitu un rezultātus.

Radošs skatījums uz sevi, kolēģiem un vidi apkārt ļauj veidot izaugsmi un pozitīvas pārmaiņas. Informācijas un tehnoloģiju laikmetā radoši un inovatīvi risinājumi mākslā un dizainā ir īpaši būtiski. Ielūkojoties šodienas sarežģītajā situācijā, varam ieraudzīt cilvēces tiekšanos pēc skaistuma, vēlmi padarīt dzīvi jēgpilnu un pilnvērtīgu laikā, kad jāskaras ar vienaldzību, nihilismu un subkultūru atstātajām pēdām. Izpratne par cilvēcisko būtņu dzīves radošo dimensiju kļūst par pamatvajadzību. Kā veiksmīgāk veidot mākslas un dizaina izglītību, lai tā seko laika prasībām, un kā kopt personisko radošo potenciālu, lai padarītu katra cilvēka dzīvi ideālu – šie ir jautājumi, kas kļuvuši aktuāli. Mākslas un dizaina izglītība, pētījumi un profesionālā darbība radošā formā radīs ideālus apstākļus mākslinieciskuma un prasmju attīstībai, veicinās neatkarīgu radošumu mākslas un dizaina jomās; mūsdienu dinamiskā un mainīgā sabiedrība un vide kļūs harmoniskāka un estētiskāka.

2020. gads pārsteidza ar izaicinājumiem un jaunu pieredzi, un 4. konference “Inovācijas un kreativitāte” norisinājās attālināti. Arī 2021. gadā bija jāpielāgojas apstākļiem. Paldies radošajiem dalībniekiem par apņēmību un enerģiju, un tiksimies atkal 2022. gadā!