dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts

Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) izveidots 2015.gadā uz Matemātikas un informatīvo tehnoloģiju institūta (dibināts 2006.g.) bāzes un lielā mērā ietver tā iestrādes un vadošo personālu. Pateicoties Eiropas fondu līdzekļu piesaistei, iepirktas jaunas pētniecības iekārtas, kas ļauj paplašināt pētniecisko tēmu spektru, attīstot nanotehnoloģijas un ekotehnoloģijas virzienus.

DITI zinātniskā personāla pētniecības virzieni atbilst šādām pētniecības nodaļām:

Viedo materiālu nodaļa
Elektroenerģijas akumulējošas hibrīdbaterejas elektrodu materiāla pētījumi
3D metālu drukas materiālu pētījumi

Jūras resursu izpētes nodaļa
Viļņu enerģijas izmantošanas pētījumi
Furcelāriju kompleksas izmantošanas pētījumi
Akvakultūra

IT un HPC nodaļa
HPC pielietojumi

Matemātikas nodaļa
Viļņu enerģijas un krasta  erozijas matemātiskā modelēšana

Inovatīvo izglītības risinājumu nodaļa
Virtuālo laboratoriju pielietojuma pētījumi problēmorientētās  studijās
Specializētas programmas darbam ar apdāvinātiem skolniekiem
Inovatīvas matemātikas mācīšanas metodes