Zinātne un inovācijas

Dabas un inženierzinātņu fakultātes (DIF) mācībspēki kopā ar universitātes Dabas zinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūtu (DITI) veic pētījumus informācijas tehnoloģijā, vides, tehnoloģisko un sociālo procesu matemātiskajā modelēšanā, izglītības tehnoloģijās, atjaunojamo energoresursu izmantošanā, vietējo (t.sk., jūras) dabas resursu efektīvā ieguvē un izmantošanā,materiālzinībās u.c.

DIF un DITI rīcībā ir šādas pētniecības iekārtas:

  • CVD (Chemical vapour deposite) iekārta
  • Skenējošais elektronu mikroskops
  • Plāno kārtiņu uzklāšanas iekārta
  • Ķīmijas laboratorijas iekārtas
  • Saules elementu baterija
  • Saules kolektors
  • Biogāzes reaktors
  • Viļņu enerģijas baseins
  • Elektromobilis
  • HPC (augstas veiktspējas datorsistēma