Sadarbības partneriem

Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultāte

īsteno profesionālās studiju programmas

informācijas tehnoloģijā, mehatronikā un vides zinātnēs

Fakultāte ir noslēgusi vairāk kā 20 sadarbības līgumus un vairāk kā 100 studentu prakses vietu līgumus ar uzņēmumiem. To ietvaros tiek īstenoti studējošo karjeras atbalsta pasākumi un nozares profesionāļu vieslekcijas, studenti iesaistās uzņēmumu lietišķo pētījumu un inovāciju projektos, kas ir daļa no studējošo studiju projektiem. Profesionālā bakalaura studiju programmā “Mehatronika” tiek īstenotas duālas studijas, kurās studenti pēc lekcijām universitātē veic praktiskos darbus uzņēmumos (visa studiju gada garumā).

Fakultāte nodrošina šādus pakalpojumus:

 • Prototipēšanas laboratorijas pakalpojumi
  • Pētījumi par tehnoloģiskajiem risinājumiem – informācijas meklēšana un analīze, alternatīvo risinājumu identificēšana un novērtēšana, rekomendācijas
  • Procesu un produktu modelēšana
   • Matemātisko modeļu izveide un to rezultātu analīze
   • Digitālā modeļa izveide, izmantojot SolidWorks, AutoCAD vai citu programmatūru
   • Produkta maketa un fiziskā prototipa izveide
   • 3D-druka
  • Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
   • Datu apstrāde un analīze
   • Apmācības un konsultācijas par IT un programmatūras izmantošanu
   • Interaktīvu mājas lapu izveide
   • Mājas lapas SEO optimizācija
   • Datubāzu sistēmu izstrāde
   • Mobilo lietotņu izstrāde
   • Informācijas sistēmas prototipa izstrāde
   • E-komercijas risinājumi
   • IT risinājumu noteikšana, atlase un analīze
   • Procesu attālinātais monitorings (izmantojot sensorus un mobilās ierīces)
   • Programmatūras sistēmu testēšana
   • Datu kvalitātes pārvaldība
   • Datorsistēmu tehniskās specifikācijas
  • Vides pakalpojumi