prakse, duālās studijas, studiju projekti

Profesionālajās studiju programmās studentiem pirms profesiju apliecinoša dokumenta saņemšanas, jāiziet 26 nedēļu prakse kādā no studiju programmas saturam atbilstošas nozares uzņēmumā. Prakses mērķis ir dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, tuvinot studiju saturu darbībai nozares uzņēmumos, veidot profesionālās iemaņas un kompetences nozares speciālistiem, veidot prasmes un iemaņas pētījumu veikšanā un datu apstrādē un analīzē.

 

 
 
 

Prakses dokumenti

Līgumi ar prakses vietu:

Līgumus var saņemt DIF dekanātā

Noteikumi par praksi LiepU

Prakses vietas atsauksme par studentu latviešu valodā (2016)

Studenta prakses vietas izvērtējums latviešu valodā (2012)

 

Final evaluation of practice in English (2013)

Student placements evaluation in English (2014)

Fakultātes studentu prakses vietas 2014.-2018.gadā

Accenture Latvia
AS Emergn Latvia (Exigen Services Latvia)
SIA “TestDevLab”
SIA “Tieto Latvia”
SIA “Passive Management”
SIA “High five”
SIA “Mikrotīkls”
SIA “Tilde”
SIA “Latvijas Mobilais telefons”
SIA “Lursoft IT”
AS “Latvenergo”
AS “UPB”
Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks”
SIA “Kurzemes Biznesa inkubators”
SIA “AE Partner”
SIA “S-TEC Latvia”
SIA “IT Līderis”
SIA “Highfive”
SIA “JOSS”
SIA “ITQ GROUP”

Zemessardzes štābs, Kiberaizsardzības vienība
NBS Jūras spēku flotile
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Ventspils Digitālais centrs
MG.SOFTECH GmBH (Vācija)
TM Travel (Slovēnija)
BD Electronics (Malta)
OKE Poland Sp.z o.o. (Polija)
Webcom Systems Pvt.Ltd. (Indija)
ML Components GmbH (Vācija)
SIA “Enters”
SIA “”Ventspils nafta” termināls”
SIA “Fantasyposh Latvia”
LPPA “Liepājas sabiedriskais transports”
Liepājas muzejs
SIA “Phone AD”
SIA “Linedata Services (Latvia)”
AS LPB
SIA “AMBERO”SIA “Burti”

SIA “SGbrain”
SIA “Lokis”
SIA “Advanced Technology Solutions”
SIA “Zhigunov Systems”
SIA “Donaco”
SIA “K.I.M. Solution”
SIA “ENTELGINE
SIA “Grāmatvedība un Audits Latvija”
SIA “DYNINNO”
SIA “RED CONCEPT”
SIA “Meditec”
SIA “Champick Lab”
SIA “Mistra Trans”
SIA “Novo IT”
SIA “CUBE Systems”
Individuālā darba veicējs “Jānis Valdmanis”
Pašnodarbināta persona Kārlis Millers
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība “Laumiņa”
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola