lietišķo pētījumu projekti un pakalpojumi

Prototipēšanas laboratorijas pakalpojumi

  • Pētījumi par tehnoloģiskajiem risinājumiem – informācijas meklēšana un analīze, alternatīvo risinājumu identificēšana un novērtēšana, rekomendācijas
  • Procesu un produktu modelēšana
  • Matemātisko modeļu izveide un to rezultātu analīze
  • Digitālā modeļa izveide, izmantojot SolidWorks, AutoCAD vai citu programmatūru
  • Produkta maketa un fiziskā prototipa izveide
  • 3D-druka
   •  

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

    • Datu apstrāde un analīze
    • Apmācības un konsultācijas par IT un programmatūras izmantošanu
    • Interaktīvu mājas lapu izveide
    • Mājas lapas SEO optimizācija
    • Datubāzu sistēmu izstrāde
    • Mobilo lietotņu izstrāde
    • Informācijas sistēmas prototipa izstrāde
    • E-komercijas risinājumi
    • IT risinājumu noteikšana, atlase un analīze
    • Procesu attālinātais monitorings (izmantojot sensorus un mobilās ierīces)
    • Programmatūras sistēmu testēšana
    • Datu kvalitātes pārvaldība
    • Datorsistēmu tehniskās specifikācijas