Uzņēmumiem

Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultāte ir atvērta plašai un daudzveidīgai sadarbībai ar uzņēmumiem – gan kā ar pakalpojumu ņēmējiem, gan kā ar studentu potenciālajiem darba devējiem.

Fakultāte īsteno 3 profesionālā bakalaura un 2 profesionālā maģistra studiju programmas informācijas tehnoloģijā, vides zinībās un mehatronikā, kuru studentiem nepieciešama prakse 26 nedēļu apjomā. Mehatronikas studenti iesaistās duālajās studijās, t.i., daļu studiju kursu apguvei nepiešamos praktiskos darbus viņi veic uzņēmumos.

Katru studiju gadu studenti izstrādā studiju projektus. To tematus fakultāte labprāt saista ar uzņēmēju dotajiem uzdevumiem.

Fakultātes infrastruktūra un akadēmiskais personāls nodrošina iespējas īstenot lietišķo pētījumu projektus un pakalpojumus informācijas tehnoloģiju, prototipēšanas, vides inženierijas un pārvaldības un citās STEM jomās.