mūžizglītība

Izglītošanās visa mūža garumā ir pašizaugsmes pamatā, un Liepājas Universitāte piedāvā plašu mūžizglītības programmu klāstu. Vairākas no tām ir tieši saistītas ar Dabas un inženierzinātņu fakultāti un tās mācībspēkiem.

Liepājas Universitātē pieejamie kursi pedagogu tālākizglītībai ar informācijas tehnoloģijām saistītās jomās:

E-mācību materiālu izstrāde (24 st.)

Programmēšanas valodas Python3 pamati” (18 stundas)

Algoritmu veidošanas un programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch (32 stundas)

Programmatūras izstrāde Lego Mindstorms EV3 robotiem programmēšanas vidē LabVIEW (32 stundas)

Ievads programmēšanā, izmantojot programmēšanas valodu Java (42 stundas)

Datorika (vispārējās pamatizglītības pakāpe) (240 stundas)

Datorika 1.-6. klašu skolotājiem (160 stundas)

Visu Liepājas Universitātes piedāvāto kursu sarakstu un kontaktinformāciju var atrast Mūžizglītības nodaļas lapā.