Tālākizglītība

Mācības kopā ar studentiem

2020.gada pavasara semestrī Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultāte un Mūžizglītības nodaļa piedāvā apmeklēt universitātes pamatstudiju un maģistrantūras pilna laika studiju kursus IT jomā klausītāja statusā

Latviski:

Kursa nosaukums

Docētājs

KRP

Raksturojošie atslēgvārdi

Algoritmi un datu struktūras I

Māris Gulbis, Mg.sc.ing.

2

C++

Tīmekļa lietotņu programmēšana

Uģis Volkovs, Mg.sc.ing.

2

HTML5, CSS, PHP

Mobilās lietotnes

Mārtiņš Sinka, Mg.sc.ing.

2

Android Studio

 

 

 

 

Lietu internets

Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp.,
Uldis Žaimis, Mg.sc.ing.

2

Python, Arduino, Raspberry PI

Elektronikas pamati

Uldis Žaimis, Mg.sc.ing.

2

 

Automatizētās projektēšanas sistēmas

Inese Briška, Mg.sc.educ.

2

AutoCAD

Datu apstrādes sistēmas

Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp.;
Dina Barute, Mg.sc.educ.

2

Microsoft SQL Server, Python

 

 

 

 

Informācijas sistēmu analīze un projektēšana

Guntars Būmans, Dr.sc.comp.

4

 

Programmatūras projektu un datu kvalitāte

Anita Jansone, Dr.sc.comp.

2

 

Objektorientētā analīze un modelēšana

Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp.

2

UML

 

 

 

 

Datoru arhitektūra

Guntars Būmans, Dr.sc.comp.; Mārtiņš Sinka, Mg.sc.ing.

4

Asamblers

Operētājsistēma

Guntars Būmans, Dr.sc.comp.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angliski:

Kursa nosaukums

Docētājs

KRP

Raksturojošie atslēgvārdi

Programmēšana                        

Maksims Žigunovs, Mg.sc.ing.

4

C++

Datorgrafika un animācija

Aija Lagzdiņa, Mg.sc.ing.

2

Animator

Datu bāzu tehnoloģijas

Anita Jansone, Dr.sc.comp.,

Māris Gulbis, Mg.sc.ing.

4

SQL Microsoft SQL Server

Programmatūras izstrādes projektu vadība

Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp.

2

 

Mākslīgā intelekta lietojumi

Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp.

2

Python

Lokālie datoru tīkli

Kaspars Lauris, Mg.sc.ing.

4

 

Interneta tehnoloģijas

Linda Alksne, Mg.sc.ing.

3

 

Informācijas sistēmu drošība

Kaspars Lauris, Mg.sc.ing.

1

 

 

Par šo studiju kursu apmeklēšanu būs iespējams iegūt kredītpunktus pēc šādas sistēmas:

·       1 kredītpunkts = 40 akadēmiskās stundas;

·       1 lekcija, seminārs, praktiskie un laboratoriskie darbi = 2 akadēmiskās stundas.

 

Kredītpunkta cena (saskaņā ar LiepU cenrādi):

·       Bakalaura līmeņa studijām: 35.00 EUR – 50.00 EUR

·       Maģistra līmeņa studijām: 39.00 EUR – EUR 75.00 EUR

Pieteikšanās: Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļā ne vēlāk kā nedēļu pirms semestra sākuma. Kad studiju kurss ir apgūts un veiksmīgi nokārtots gala pārbaudījums, Mūžizglītības nodaļa izsniedz apliecību saskaņā ar Augstskolas likumā noteiktajām prasībām.