Nekategorizēts

Dabas un inženierzinātņu fakultāte sadarbojas un mijiedarbojas

Ir pagājis gads, kopš Liepājas Universitāte kopā ar Digitālo inovāciju parku un “Giraffe 360” dibināja Liepājas tehnoloģiju klasteri. Tagad esam pastāstījuši Digitālo inovāciju parkam, kas ir mūsu ikdiena, un kā Dabas un inženierzinātņu fakultāte ieņem savu vietu kopējā attēlā kā vieta, kur augt nākotnes inženieriem, programmētājiem un citiem speciālistiem.

Lūk, ko pastāstījām:

Priekšplānā – lietu internets, mašīnmācīšanās un mākslīgais intelekts

LiepU DIF tiek piedāvātas studijas visos studiju līmeņos – bakalaura, maģistra un doktorantūras līmenī –, tādējādi nodrošinot arī fakultātes pētniecības potenciāla attīstību.

Fakultātē ir definēti trīs attīstības virzieni – lietu internets, mašīnmācīšanās un mākslīgais intelekts. Lai šo mērķi sasniegtu, līdztekus pamatprogrammai “Informācijas tehnoloģija” ir ieviestas divas jaunas studiju programmas – “Viedās tehnoloģijas un mehatronika”, kur sagatavo inženierus mehatronikā, un “Vides inovāciju tehnoloģijas”, kur savukārt sagatavo vides inženierus. Jaunās studiju programmas veidotas ar ESF projekta SAM 8.2.1.0/18/A/010 projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU” finansiālu atbalstu.

Visu rakstu lasi Digitālo inovāciju parka mājaslapā.

Raksta autore: Līva Vecvagare