Studijas

Dabas un inženierzinātņu fakultāte nodrošina bakalaura, maģistra un doktora studijas informācijas tehnoloģijā, mehatronikā, dabas zinībās un vides zinātnē. 2020./2021. studiju gadā īstenosim trīs bakalaura, divas maģistra un vienu doktora programmu latviešu un angļu valodās.

Papildus minētajam fakultātes mācībspēki ir iesaistīti STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics – dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas) jomu skolotāju sagatavošanā.