Studentiem

Fakultātē studē ap 200 studentu 4 bakalaura, 2 maģistra un 1 doktora studiju programmā:
– Informācijas tehnoloģija (B, Mg);
– Matemātika, fizika un datorzinātnes (B);
– Mehatronika (B)
– Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija (B);
– Ekotehnoloģijas (Mg);
– E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība (Dr.)
 
Fakultātes studiju laboratorijas izvietotas Lielā ielā 14, 0. un 4.stāvā.
 
Lielāko daļu fakultātes mācībspēku ārpus lekcijām variet sastapt 415a.telpā.
 
Dekanāts – 404. un 414.telpās
 
Universitātes aktualitātes – šeit.