konkursi un olimpiādes

24. janvārī notika Liepājas Universitātes E. Ģinguļa matemātikas un fizikas olimpiāde. Tās mērķis ir paaugstināt jaunatnes interesi gan par matemātiku, gan par fiziku un sniegt saskarsmes iespējas jauniešiem ar kopējām interesēm, kā arī atrast matemātiski apdāvinātus skolēnus un stimulēt šo skolēnu darbu, radot papildu iespēju atkārtot un pielietot skolā iegūtās zināšanas jaunās situācijās. Olimpiādes saturs nepārsniedz attiecīgo klašu mācību programmas saturu, taču sekmīgam startam olimpiādē papildus pamatzināšanām nepieciešama arī radoša pieeja, loģiskā domāšana un elementāra orientēšanās matemātikas vēstures jautājumos tādā apjomā, kas ietverts mācību grāmatās un uzziņu krājumos.

Matemātikas olimpiādē šogad 1. vietu un ceļojošo balvu 8.–9. klašu grupā izcīnīja Zvejniekciema vidusskola, bet 10.–12. klašu grupā – Liepājas Valsts 1. ģimnāzija. Fizikas olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana notiks 27.  martā Liepājas Universitātes Datorzinātņu olimpiādes noslēgumā.

Prof. E.Ģinguļa matemātikas un fizikas olimpiāde 8.-12.klašu skolēniem 2019. gadā

Sacensības notiks 2019.gada 25.janvārī, Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, Liepājā.
Informācija par norisi

Olimpiādes galvenais mērķis ir paaugstināt jaunatnes interesi gan par matemātiku, gan par fiziku un sniegt saskarsmes iespējas jauniešiem ar kopējām interesēm, kā arī atrast matemātiski apdāvinātus skolēnus un stimulēt šo skolēnu darbu, radot papildu iespēju atkārtot un pielietot skolā iegūtās zināšanas jaunās situācijās.

Sacensības noris divās kārtās – individuālā kārta (līdz 30 min.) un komandu kārta (līdz 60 min.).  Komandu vērtējumā ņem vērā arī komandas dalībnieku sniegumu individuālajā kārtā.

Olimpiādes saturs nepārsniedz attiecīgo klašu mācību programmas saturu, taču sekmīgam startam olimpiādē papildus pamatzināšanām nepieciešama arī radoša pieeja, loģiskā domāšana un elementāra orientēšanās matemātikas vēstures jautājumos tādā apjomā, kas ietverts mācību grāmatās un uzziņu krājumos.

Datorzinātņu olimpiāde 2019. gadā

Olimpiāde notiks no 2019.gada 1. līdz 6.aprīlim, Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, Liepājā.

Olimpiādes notikumu kalendārs:

  • Reģistrēšanās konkursiem (vietnē http://datorzinatnes.liepu.lv)
  • Konkurss skolēniem “Datorzinātnes – tas ir interesanti”
  • Konkurss “Algoritmiņš” 4. līdz 8. klašu skolēniem
  • Programmēšanas konkurss skolēniem
  • Programmēšanas konkurss studentiem
  • Robotu programmēšanas konkurss 2.-12. klašu skolēniem
  • Noslēguma pasākums un apbalvošana