Skolām

Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes (DIF) mērķis ir radīt labvēlīgu un radošu vidi dabas un inženierzinātņu studijām un pētījumiem. Mērķa sasniegšanai viens no izvirzītajiem uzdevumiem ir zināšanu pārneses un mūžizglītības īstenošana dabas, tehnoloģiju un inženierzinātņu nozarēs. Šī uzdevuma izpilde prasa nozares popularizēšanu un jauniešu piesaisti tai, veicot atbilstošus pasākumus gan skolēniem, gan skolotājiem, gan skolēnu vecākiem. Fakultātes iepriekšējos gados iesaistījusies tādu pasākumu organizēšana kā Zinātnieku nakts, Jauno zinātnieku skola, E-prasmju nedēļa, robotikas nodarbības un sacensības skolēniem, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konsultēšana, vides zinību nodarbības jaunāko klašu skolēniem, matemātikas, fizikas un datorzinātņu sacensības skolēniem, matemātikas izstādes, zinātnes pēcpusdienas u.c.

Fakultātes darbā ar skolām iesaistās arī studenti gan kā organizatori, gan kā mācībspēku asistenti, gan kā programmētāji. Katru gadu daļa datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studiju programmu studentu savu studiju projektu ietvaros izstrādā kādu datorizētu mācību spēli. Pirmā gada studentiem tā ir iespēja izstrādāt programmatūras projektu, kurā integrēti izmantot studijās apgūto – programmēšana, tīmekļa lapas izstrāde, datorgrafika un animācija u.c. Vecāko kursu studentiem tā ir iespēja iesaistīties augstākas grūtības programmatūras projektā.

Fakultātes piedāvājums skolēniem un skolotājiem: