Pētījumu virzieni

Viedo materiālu pētījumi
Elektroenerģijas akumulējošas hibrīdbaterejas elektrodu materiāla pētījumi
3D metālu drukas materiālu pētījumi

Jūras resursu izpēte
Viļņu enerģijas izmantošanas pētījumi
Furcelāriju kompleksas izmantošanas pētījumi
Akvakultūra

Pētījumi informācijas tehnoloģijā (IT) un augstas veiktspējas skaitļošanā (HPC) 
HPC pielietojumi

Matemātika
Viļņu enerģijas un krasta  erozijas matemātiskā modelēšana

Inovatīvo izglītības risinājumu izpēte un lietojumi
Virtuālo laboratoriju pielietojuma pētījumi problēmorientētās  studijās
Specializētas programmas darbam ar apdāvinātiem skolniekiem
Inovatīvas matemātikas mācīšanas metodes