FAKULTĀTES VADĪBA

Anita Jansone
Anita Jansone

Anita Jansone

Dekāne

Dr. sc. comp.

Antra Rekmane

Antra Rekmane

Metodiķe

Mārīte Kadiķe

Mārīte Kadiķe

Sekretāre

Dina Barute

Dina Barute

Referente

Studiju virzienu vadītāji

Dzintars Tomsons

Dzintars Tomsons

Studiju virziena
Informācijas tehnoloģija
vadītājs

Mg. sc. comp.

Dace Kūma

Dace Kūma

Studiju virziena
Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika
vadītāja

Dr. math.

Roberts Jūrmalietis

Roberts Jūrmalietis

Studiju virziena
Vides aizsardzība
vadītājs

Dr. biol.

Studiju programmu direktori

Dzintars Tomsons

Dzintars Tomsons

Profesionālā bakalaura
studiju programmas
Informācijas tehnoloģija
direktors

Mg. sc. comp.

Dace Kūma

Dace Kūma

Profesionālā bakalaura
studiju programmas
Matemātika, fizika un datorzinātnes
direktore

Dr. math.

Valdis Priedols

Profesionālā bakalaura
studiju programmas
Mehatronika
direktors

Mg. sc. educ.

Viesturs Kalniņš

Profesionālā bakalaura
studiju programmas
Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija
direktors

Dr. sc. ing.

Anita Jansone

Anita Jansone

Profesionālā maģistra
studiju programmas
Informācijas tehnoloģija;
Doktora studiju programmas
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība direktore

Dr. sc. comp.

Lilita Ābele

Lilita Ābele

Profesionālā maģistra
studiju programmas
Ekotehnoloģijas
direktore

Mg. sc. env.

mācībspēki

Dabas un inženierzinātņu
fakultātes mācībspēki

Dabas un inženierzinātņu fakultātes
vides zinību jomas mācībspēki