Programmēšanas kabinets

Telpas numurs: 437

Atbildīgā persona: Mg.sc.educ. Inta Znotiņa