papīra reciklēšanas laboratorija

Telpas numurs: 001.

Atbildīgā persona: laborante Laine Kinstlere

Papīra reciklēšanas laboratorijā tiek veikti pētījumi par lietota biroja papīra pārstrādes iespējām dažādos materiālos un produktos. Laboratorijas darbi šajā laboratorijā iekļauti profesionālā maģistra studiju programmas Ekotehnoloģijas studiju kursā “Ekodizians un aprites ekonomika”. Studenti laboratorijā veic pētniecisko darbu un izstrādā maģistra darbus.