Matemātikas kabinets

Telpas numurs: 426

Atbildīgā persona: Dr.math., doc. Dace Kūma