fizikas laboratorija

Telpas numurs: 430.

Atbildīgā persona: Mg.sc.educ., lekt. Valdis Priedols

Sveicināti Liepājas Universitātes Fizikas auditorijā! Mūsu
auditorija ir izveidota, lai piedāvātu iesaistošu un praktisku
fizikas mācību pieredzi; tā ir aprīkota ar tehnoloģiju un zinātnisko
aprīkojumu, lai studenti varētu izpētīt un atklāt fizikas pamatus.

Ienākot auditorijā, pa labi atradīsiet interaktīvo gudro tāfeli, ko
mūsu fakultātes lektori izmanto lekciju laikā, lai nodrošinātu
prezentācijas un citus kursa materiālus. Blakus gudrajai tāfelei mūsu
pieredzējušie lektori dalās ar savu zināšanu un ekspertīzi fizikas
jomā.

Pa kreisi atradīsiet skapjus, kas pilni ar zinātnisku aprīkojumu, un
zem tiem – galdiņus ar datoriem, ko studenti var izmantot klases
darbiem vai mikrokontrolieru programmēšanai. Šī zona ir izveidota,
lai studentiem nodrošinātu resursus, kas nepieciešami eksperimentu un
pētījumu veikšanai gan klasē, gan ārpus tās.

Auditorijas centrā atrodas divas rindas ar galdiem, kur studenti
lekciju laikā piedalās fizikas eksperimentos. Šī telpa ir izveidota,
lai ļautu studentiem pielietot savas teorētiskās zināšanas
praktiskos eksperimentos.

Auditorijas pretējā pusē atrodas nākamā rinda galdiņu, kur
studenti apgūst lodēšanas un elektronisko komponentu montāžas
prasmes. Šī zona ir izveidota, lai sniegtu studentiem praktiskas
iemaņas elektronikas jomā, kas var tikt piemērotas dažādos
kontekstos, gan klasē, gan ārpus tās.

No ieejas pa labi atrodas laborantu istaba, kur mūsu laboranti strādā
pie projektu izstrādes, 3D modeļu projektēšanas 3D drukāšanai un
CNC frēzēšanai, PCB plašu izgatavošanas elektronikai un citiem
nepieciešamiem uzdevumiem. Šī telpa ir izveidota, lai sniegtu papildu
atbalstu studentiem un fakultātes darbiniekiem, nodrošinot piekļuvi
nepieciešamajiem resursiem, lai sasniegtu panākumus savos
akadēmiskajos mērķos.

LiepU Mehatronikas Inženieris un Laborants

Andrejs Kukuškins