datorzinātņu un datorvadības kabinets

Telpas numurs: 416.

Atbildīgā persona: Lekt., Mg.sc.comp. Dzintars Tomsons