datortīklu un datorsistēmu laboratorija

Telpas numurs: 011.

Atbildīgā persona: Mg.sc.ing. Mārtiņš Sinka

Laboratorijas mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju strādāt ar datortehniku, iegūt zināšanas datortehnikas komplektēšanā, labošanā un atjaunošanā. Laboratorijas darbu izpildei studentiem ir pieejami visi instrumenti, kas nepieciešami profesionālai uzdevumu izpildei, piemēram, bojāta datora labošana. Papildus tam, šajā laboratorijā iespējams arī iemācīties par tīklu uzbūvi, to izveidi un labošanu.

Laboratorija aprīkota ar visiem instrumentiem, kā arī ieviesti speciāli atvērtā tipa datora korpusi, kuros veikt dažādus datortehnikas uzdevums, sākot no datora izjaukšanas, beidzot ar ūdens dzesēšanas sistēmas pievienošanu.


Liepājas Universitāte ir noslēgusi sadarbības līgumu ar uzņēmumu SIA “Mikrotīkls” par “MikroTik Akadēmijas” izveidi Liepājas Universitātē.

SIA “Mikrotīkls” ir latviešu uzņēmums, kas nodarbojas ar datortīklu aparatūras – rūteru un bezvada tīklu sistēmu izstrādi un ražošanu. Sadarbības līguma ietvaros, uzņēmums SIA “Mikrotīkls” Liepājas Universitātē ar datortīkla iekārtām aprīkos specializētu datortīklu sistēmu laboratoriju.

LiepU DIF lektors Kaspars Lauris ir ieguvis “MikroTik Akadēmijas” pasniedzēja sertifikātu un veic studentu apmācību “MikroTik Akadēmijas” ietvaros.
Universitātes informācijas tehnoloģijas studiju programmas studentiem ir iespēja šajā laboratorijā apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par datortīklu uzbūvi un to darbības principiem. Studiju procesa ietvaros studentiem ir iespēja kārtot MikroTik MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) sertifikācijas eksāmenu. Veiksmīgi nokārtojot šo eksāmenu, studenti kļūst sertificēti darbam ar MikroTik datortīkla aparatūru, kas paplašina viņu turpmākās karjeras iespējas.