Datorklase

Telpas numurs: 343.

Atbildīgā persona: ??

 Liepājas Universitātes Trešā stāva kreisajā pusē.