Datorgrafikas kabinets

Telpas numurs: 337.

Atbildīgā persona: Mg.sc.educ., lekt. Ilva Magazeina

Pieejamais aprīkojums: …………..

Liepājas Universitātes Trešā stāva kreisajā pusē