laboratorijas

Aprites ekonomikas centrs
Papīra reciklēšanas laboratorija
Datortīklu un datorsistēmu laboratorija
Prototipēšanas laboratorija
Vides ķīmijas kabinets
Datorzinātņu un datorvadības kabinets
Fizikas laboratorija

Auditorijas

Vides zinību kabinets

Datorkabineti

Datorgrafikas kabinets
Datorklase
Programmatūras inženierijas kabinets
Programmēšanas kabinets
Datorikas kabinets
Fizikas kabinets
Videokonferenču telpa
Matemātikas kabinets