Laboratorijas

Fizikas laboratorija

fizikas laboratorija

Telpas numurs: 430.

Atbildīgā persona: Mg.sc.educ., lekt. Valdis Priedols

Sveicināti Liepājas Universitātes Fizikas auditorijā! Mūsu
auditorija ir izveidota, lai piedāvātu iesaistošu un praktisku
fizikas mācību pieredzi; tā ir aprīkota ar tehnoloģiju un zinātnisko
aprīkojumu, lai studenti varētu izpētīt un atklāt fizikas pamatus.

Ienākot auditorijā, pa labi atradīsiet interaktīvo gudro tāfeli, ko
mūsu fakultātes lektori izmanto lekciju laikā, lai nodrošinātu
prezentācijas un citus kursa materiālus. Blakus gudrajai tāfelei mūsu
pieredzējušie lektori dalās ar savu zināšanu un ekspertīzi fizikas
jomā.

Pa kreisi atradīsiet skapjus, kas pilni ar zinātnisku aprīkojumu, un
zem tiem – galdiņus ar datoriem, ko studenti var izmantot klases
darbiem vai mikrokontrolieru programmēšanai. Šī zona ir izveidota,
lai studentiem nodrošinātu resursus, kas nepieciešami eksperimentu un
pētījumu veikšanai gan klasē, gan ārpus tās.

Auditorijas centrā atrodas divas rindas ar galdiem, kur studenti
lekciju laikā piedalās fizikas eksperimentos. Šī telpa ir izveidota,
lai ļautu studentiem pielietot savas teorētiskās zināšanas
praktiskos eksperimentos.

Auditorijas pretējā pusē atrodas nākamā rinda galdiņu, kur
studenti apgūst lodēšanas un elektronisko komponentu montāžas
prasmes. Šī zona ir izveidota, lai sniegtu studentiem praktiskas
iemaņas elektronikas jomā, kas var tikt piemērotas dažādos
kontekstos, gan klasē, gan ārpus tās.

No ieejas pa labi atrodas laborantu istaba, kur mūsu laboranti strādā
pie projektu izstrādes, 3D modeļu projektēšanas 3D drukāšanai un
CNC frēzēšanai, PCB plašu izgatavošanas elektronikai un citiem
nepieciešamiem uzdevumiem. Šī telpa ir izveidota, lai sniegtu papildu
atbalstu studentiem un fakultātes darbiniekiem, nodrošinot piekļuvi
nepieciešamajiem resursiem, lai sasniegtu panākumus savos
akadēmiskajos mērķos.

LiepU Mehatronikas Inženieris un Laborants

Andrejs Kukuškins

 

 

 

Laboratorijas

Vides ķīmijas kabinets

Vides ķīmijas kabinets

Telpas numurs: 407.

Atbildīgā persona: M.Sc.Env. Sintija Ozoliņa

Dabas un inženierzinātņu fakultātes ķīmijas laboratorija atrodas Lielā ielā 14, 4. stāvā. Šī laboratorija paredzēta dažādu eksperimentu un laboratorijas darbu izstrādei. Laboratorijā pieejamas mūsdienīgas un modernas ierīces dažādu mērījumu veikšanai un datu ieguvei. Piemēram, termokamera, ar kuras palīdzību noteikt siltuma un aukstuma zonas, radona mērītājs, ar kura palīdzību noteikt radioaktīvās gāzes klātesamību.

Laboratorijā pieejami dažādi mikroskopi vielu izpētei, uzstādīta ūdens attīrīšanas un filtrēšanas iekārta, ar kuras palīdzību iespējams iegūt destilētu ūdeni, pieejams arī autoklāvs, kurš paredzēts laboratorijas sterilizāciju procesiem – dažādu trauku un barotņu sterilizācijai. Aprīkojumā ietilpst arī bagātīga laboratorijas trauku klāsts.
Telpu aprīkojums paredzēts arī darbībām ar ķīmiski kaitīgām un bīstamām vielām, piemēram, vilkmes skapis, specializētie ūdens krāni un izlietnes.

Laboratorijā esošo ierīču klāsts ik gadu tiek papildināts un novecojošās ierīces aizstātas ar jaunām.

 

Laboratorijas

Prototipēšanas laboratorija

prototipēšanas laboratorija

Telpas numurs: 004.

Atbildīgā persona: laborants Rodrigo Gruntmanis

Prototipēšanas  laboratorijā ir divas telpas, galvenajā telpā notiek visi apstrādes un konstrukcijas darbi. Blakus telpā atrodas materiāli un CNC frēze.
Laboratorijā  notiek prototipu izveide, zāģēšana, urbšana, slīpēšana,
vīlēšana. Efektīvam darbam ir pieeja pamata rokas instrumentiem, kā arī
nepieciešamajām darba virsmām.

Laboratorijas

Datortīklu un datorsistēmu laboratorija

datortīklu un datorsistēmu laboratorija

Telpas numurs: 011.

Atbildīgā persona: Mg.sc.ing. Mārtiņš Sinka

Laboratorijas mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju strādāt ar datortehniku, iegūt zināšanas datortehnikas komplektēšanā, labošanā un atjaunošanā. Laboratorijas darbu izpildei studentiem ir pieejami visi instrumenti, kas nepieciešami profesionālai uzdevumu izpildei, piemēram, bojāta datora labošana. Papildus tam, šajā laboratorijā iespējams arī iemācīties par tīklu uzbūvi, to izveidi un labošanu.

Laboratorija aprīkota ar visiem instrumentiem, kā arī ieviesti speciāli atvērtā tipa datora korpusi, kuros veikt dažādus datortehnikas uzdevums, sākot no datora izjaukšanas, beidzot ar ūdens dzesēšanas sistēmas pievienošanu.


Liepājas Universitāte ir noslēgusi sadarbības līgumu ar uzņēmumu SIA “Mikrotīkls” par “MikroTik Akadēmijas” izveidi Liepājas Universitātē.

SIA “Mikrotīkls” ir latviešu uzņēmums, kas nodarbojas ar datortīklu aparatūras – rūteru un bezvada tīklu sistēmu izstrādi un ražošanu. Sadarbības līguma ietvaros, uzņēmums SIA “Mikrotīkls” Liepājas Universitātē ar datortīkla iekārtām aprīkos specializētu datortīklu sistēmu laboratoriju.

LiepU DIF lektors Kaspars Lauris ir ieguvis “MikroTik Akadēmijas” pasniedzēja sertifikātu un veic studentu apmācību “MikroTik Akadēmijas” ietvaros.
Universitātes informācijas tehnoloģijas studiju programmas studentiem ir iespēja šajā laboratorijā apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par datortīklu uzbūvi un to darbības principiem. Studiju procesa ietvaros studentiem ir iespēja kārtot MikroTik MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) sertifikācijas eksāmenu. Veiksmīgi nokārtojot šo eksāmenu, studenti kļūst sertificēti darbam ar MikroTik datortīkla aparatūru, kas paplašina viņu turpmākās karjeras iespējas.