Datorkabineti

Programmēšanas kabinets

Programmēšanas kabinets

Telpas numurs: 437

Atbildīgā persona: Mg.sc.educ. Inta Znotiņa

 

Datorkabineti

Fizikas kabinets

Fizikas kabinets

Telpas numurs: 427.

Darbu organizē: Mg.sc.educ. Valdis Priedols

Ienākot kabinetā, pa kreisi ir izvietoti galdi uz kuriem atrodas vairāki datori. Šeit tiek veikti dažādi ar programmatūru saistīti uzdevumi, piemēram datu apkopošana, analīze, programmatūru rakstīšana, informācijas meklēšana.

Paralēli datoru galdiem atrodas galda virsmas uz kurām tiek izvietots eksperimentiem nepieciešamais aprīkojums, kas atkarīgs no veicamā eksperimenta. Pretējā pusē, pie logiem ir izvietota vel viena galdu rinda ,kas pilda divas funkcijas.  Daļa no šiem galdiem tiek izmantota lodēšanas vajadzībām.  Parasti šajā daļā atrodas lodēšanas stacijas, alva, līmes pistole un daži vel lodēšanai noderīgi instrumenti. Otra daļa ir atvēlēta papildus datoriem, pie kuriem studenti var veikt tās paša darbības kā pie jau aprakstītajiem datoru galdiem.

Kabineta galā, perpendikulāri vidū esošajiem galdiem, atrodas interaktīvā tāfele, kura tiek izmantota prezentēšanai kā arī lekciju vadīšanai.

Blakus esošā 431.telpa ir atvēlēta dažādu iekārtu uzglabāšanai.