Uzņemšana

Informācija par uzņemšanu 2023./2024. studiju gadam tiks papildināta